czwartek, 28 lipca 2011

Turniej dla młodzieży i dorosłych w piłce nożnej!

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami Turnieju Orlik Polska, przeznaczonego dla młodzieży i dorosłych w kategorii wiekowej 16+. Zawody odbędą się 6 sierpnia na Orliku przy ul. Chorzowskiej.


Godzina rozpoczęcia to 9:00. Zapisy do dnia 5 sierpnia, po telefonicznym kontakcie z animatorem na Orliku i wysłaniu zgłoszenia na adres mailowy paulevy@gazeta.pl
Drużyna, która wygra eliminacje regionalne ma prawo do udziału w eliminacjach wojewódzkich.
Turniej regionalny - Regulamin
a) mecze rozgrywane są szóstkami (w tym bramkarz), dokonywanie zmian w czasie gry systemem „hokejowym”. Tylko w wyznaczonej strefie zmian.
b) Czas trwania spotkania 2×25 minut z przerwą 5 minutową.
c) Spóźnienie drużyny większe niż 15 minut traktowane jest jako walkower. Możliwość przełożenia spotkania po kolejnym jeśli drużyna oczekująca wyrazi na to zgodę.
d). Zdekompletowanie drużyny podczas meczu do 3 zawodników spowoduje weryfikację spotkania jako walkower. (kontuzje, brak zawodników rezerwowych, wykluczenia przez otrzymanie czerwonych kartek).
e) Zawodnicy nie mogą grać z wkręcanymi korkami. Dopuszczalne są mniejsze wkręty gumowe.
f) Spotkania rozgrywane są tylko piłką organizatora. Możliwość rozegrania spotkania piłką jednej z drużyn po zaakceptowaniu przez rywali oraz sędziego.
g) Spotkanie może zostać przełożone tylko jeden raz: – kapitan występuje do organizatora o zmianę terminu nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem, informując równocześnie drużynę przeciwną, z którą miała rozegrać mecz. – nie dopuszcza się przełożenia meczu, jeżeli dotyczyć to będzie dwóch ostatnich kolejek – przełożony mecz musi być rozegrany w terminie do 10 dni. Nie rozegranie spotkania traktowane będzie walkowerem na korzyść drużyny oczekującej.
h) Organizator może odwołać całą kolejkę spotkań z przyczyn niezależnych.
i) W przypadku równej liczby punktów pomiędzy dwoma lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:
- liczba zdobytych punktów w spotkaniach pomiędzy tymi drużynami
- przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
- przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach
- przy dalszej równości, organizatorzy ustanawiają dodatkowe spotkanie w celu wyłonienia wyższej lokaty (w przypadkach gdy w grę wchodzi awans do dalszej fazy)
j) W rozgrywkach regionalnych o puchar Prezydenta/ Burmistrza, Wójta mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Organizator ustala ilość czynnych zawodników (od turnieju, sezonu amatorskiego do 4/5 czynnych zawodników) – preferuje się dwóch czynnych zawodników.
k) Drużyna liczyć może maximum 15 zawodników, którzy ukończyli 18 lat (możliwość udział zawodników, którzy ukończyli 16 lat za pisemną zgodą opiekunów prawnych).
l) W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy wpisani na listę zgłoszeń. Nie dopuszcza się wymiany, wypożyczania zawodników pomiędzy ekipami.
m) W trakcie zawodów dopuszcza się uzupełnienie ekipy dwoma zawodnikami, do maximum 12 zawodników.
n) Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikłe w czasie trwania rozgrywek.
o) Wymaga się od zawodników biorących udział w rozgrywkach okazania dowodu tożsamości.
p) Wszystkie zastrzeżenia dotyczące zawodników grających w turnieju należy zgłaszać organizatorowi przed rozpoczęciem spotkania bądź w przerwie meczowej lub zakończeniu spotkania. Organizator niezwłocznie dokonuje sprawdzenia dowodów tożsamości, karty zgłoszeń. Zgłoszenie zastrzeżenia dopuszczalne jest najpóźniej do 5 minut po zakończeniu spotkania.
r) Zastrzeżenia mogą zgłaszać tylko kapitanowie drużyn, zastrzeżenia zgłaszane przez osoby „trzecie” nie będą rozpatrywane.
s) Zgłoszone zastrzeżenie które okaże się faktem organizator ma prawo ukarać drużynę walkowerem z jednoczesnym skreśleniem danej osoby z listy rozgrywek. Jeśli drużyna przeciwna wyrazi zgodę na nie przyznanie walkowera wynik pozostaje bez zmian.
t) Wszelkie sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem należą do interpretacji przez organizatora.
u) Zawodnik otrzymujący żółtą kartkę opuszcza boisko na czas 5 minut, drugie upomnienie tego samego zawodnika żółtą kartką skutkuje okazaniem czerwonej kartki. Zawodnik w tym momencie opuszcza boisko do końca spotkania. Nie stosuje się kary pauzowania w kolejnym meczu. Po 5 minutach wejść może inny zawodnik.
w) Nie stosuje się spalonych.
y) Pozostałe zasady gry obowiązują zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną PZPN.

Kontakt:
Paweł Lewicki
514-251-795

wtorek, 19 lipca 2011

Sport w obliczu energi kultury...

Klub Koszykarski Bytom, zniknął z rozgrywek, nie wiadomo na ile, najprawdopodoniej na zawsze. Smutne ale prawdziwe. Wiem ile zapału i dobrych chęci w powołanie do życia i funkcjonowanie klubu włożył mój znajomy Mariusz Bacik. Niestety finansowa rzeczywitość  w Bytomiu jest dziwna: brak inwestorów chcących wspierać sport, stosunkowo niewielkie sumy z miejskiej kasy oraz niewiele obiektów sportowych z wysokimi standartami. Na przykładzie piłki nożnej młodzi zawodnicy wolą uciekać z Bytomia do Zabrza czy Chorzowa, byle nie w Bytomiu. Coż zrobić inne miata nie śpią, nawet w Gliwicach powstał ładny obiekt piłkarski, Tychy promują się jako miasto przyjazne dla sportu (w planach budowa nowego obiektu). Pozostaje nam walczyć z zastaną rzeczywistością  i modlić się by jutro nie spotkał taki los Nas czy jaki kolwiek inny klub sportowy.

niedziela, 10 lipca 2011

kupmy kamienicę !!!

Każdy zastanawia się co zrobić by uratować kamienicę, której tak naprawdę nie da się już uratować. Piszę tutaj o kamienicy przy ul. Chorzowskiej, o której losach już każdy słyszał a przynajmniej powinien słyszeć. Wiele osób zastanawia się co zrobić. Mój znajomy radny Grzegorz Nowak pisał do byłego właściciela kamienicy, czy ten byłby zainteresowany wykupem kamienicy. Pomysł ciekawy tylko właściciel browarów jakoś mało zainteresowany.

Chciałbym się podzielić z wami swoim pomysłem, może My bytomianie wykupimy kamienicę od pani bizneswomen, która zaciera ręce z okazji wyburzenia kamienicy. Stwórzmy stowarzyszenie, albo już istniejące stowarzyszenie zacznie zbierać pieniądze na ten cel. Może takie rozwiązanie w którym można byłoby wykupić tą kamienicę za nasze pieniądze, i oddanie budynku miastu (tylko czy miasto będzie chciało i jest w stanie pokryć koszty remontu?) jest szansą? Co sądzicie o tym pomyśle? Czekam na odpowiedź.

wtorek, 5 lipca 2011

Zapisy na Turniej Orlika u mnie

Eliminacje II Edycji Turnieju Orlika o Puchar premiera Donalda Tuska w Bytomiu

Turniej jest organizowany oddzielnie dla drużyn dziewcząt i chłopców, w dwóch kategoriach wiekowych:
• 10-11 lat (roczniki 2000 - 2001)
• 12-13 lat (roczniki 1998 - 1999)

II Turniej Orlika będzie rozgrywany w terminie 02 września – 15 października 2011 roku
na czterech szczeblach rozgrywkowych:
• 02.09 – 16.09 - eliminacje gminne (lokalne turnieje na Orlikach)
• 19.09 - 26.09 – eliminacje wojewódzkie (turnieje na wybranych Orlikach)
• 30.09 – 08.10 – finały wojewódzkie
• 12.10 - 15.10 – finał ogólnopolski w Warszawie

UDZIAŁ DRUŻYN W TURNIEJU

Do udziału w II Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska zapraszamy reprezentacje szkół lub klas, drużyny Uczniowskich Klubów Sportowych, drużyny reprezentujące Orliki (np. wyłonione spośród dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych na danym obiekcie) jak również tzw. „dzikie drużyny” . Każda drużyna zgłoszona do udziału w turnieju musi mieć dorosłego opiekuna, który odpowiada za udział drużyny w rozgrywkach we wszystkich fazach turnieju.

Drużyny mogą liczyć maksymalnie 10 zawodników.
W całym turnieju grają zespoły sześcioosobowe – 5 zawodników na boisku + bramkarz.

W jednej drużynie może występować maksymalnie 3 zawodników, którzy grają w klubach lub drużynach zgłoszonych do rozgrywek w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej (dotyczy również UKS ów).

ZGŁOSZENIA DRUŻYN

Rejestrację drużyn do udziału w Turnieju Orlika prowadzą animatorzy/organizatorzy turniejów eliminacyjnych na boiskach Orlik.
Jeżeli chcecie zagrać w turnieju to skontaktujcie się z najbliższym Orlikiem i zgłoście swoją drużynę bezpośrednio animatorowi prowadzącemu zajęcia sportowe na Orliku.

Ważne! Drużyny zgłaszają się do rozgrywek tylko na jednym Orliku.
W miejscowościach, gdzie jest większa liczba Orlików drużyny zgłaszają się do najbliższego Orlika, który organizuje rozgrywki eliminacyjne.

Zgłoście swoją drużynę animatorowi na Orliku przed tym terminem !

Zgłoszenia drużyny może dokonać jedynie opiekun drużyny, zgłoszenia przyjmowane będą na piśmie, w zgłoszeniu opiekun podaje nazwę drużyny, podmiot zgłaszający (szkołę, UKS lub pisze
„dzika drużyna”), dane kontaktowe oraz imienną listę zawodników wraz z datami urodzenia.
Wzór formularza zgłoszeniowego jest na stronie www.turniejorlika.pl oraz www.szs.pl tutaj

Kontakt do Animatora Paweł Lewicki 514-251-795
Turniej odbędzie się na kompleksie boisk sportowych Orlik 2012 ul. Chorzowska 28 H w Bytomiu

poniedziałek, 4 lipca 2011

Rozbark pomoże Polonii Bytom. Kto pomoże Rozbarkowi?

W najbliższych dniach w czwartek, piątek i prawdopodobnie w sobotę z naszego obiektu będzie korzystać zespół seniorów bytomskiej Polonii - takie ustalenia wynikają z dzisiejszego spotkania pomiędzy mną a nowym zarządem klubu. Innych konkretów brak, kontynuacja rozmów w przyszłym tygodniu. Na stronie miasta pojawiła się informacja pt. Miasto ratunkiem dla GKS Rozbark? I trzeba tutaj jasno sobie uświadomić jeżeli gmina Bytom nie poczyni starań i nie przejmie obiektów sportowo - rekreacyjnych w Rozbarku, obiekt PRZESTANIE ISTNIEĆ. Nie chodzi tu o wielkie inwestycje, nakłady gigantycznych środków, chodzi o finanse, które pozwolą przetrwać i zapobiec dewastacji obiektów. Chciałbym napisać, że gdyby nie ludzie, którzy w tej chwili podjeli się zarządzania klubem obiekt z dniem 30 czerwca byłby zamknięty i najprawdopodbniej zlikwidowany. Chciałbym podziękować, pracownikom a raczej wolontariuszom, ponieważ inaczej nie da się tego nazwać, którzy codziennie pracują na rozbarskim obiekcie.
Ps. jeśli kto kolwiek byłby zainteresowany pomocą klubowi liczę na kontakt. Polecajcie klub znajomym, naprawdę robimy wszystko aby było lepiej a przynajmniej nie gorzej. Liczymy na każdą pomoc, przyjmiemy wszelkiego rodzaju materiały budowlane i każdą sume pieniężną. Oferujemy współpracę reklamowo - marketingową.  
Nr konta bankowego: 44 1050 1230 1000 0002 0000 2624